Stačí malá jiskra...


KONTAKTY

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2,
tel.: 224 971 111

Autorizované osoby – firmy, které zajišťují měření HLUKU

Ing. Miloš Mertl
Novosvětská 188, Praha 9,
tel.:286 920 966, 602 385 914,

Akustprojekt–Inzap (Ing. Králíček),
V chaloupkách 22,
Praha 9,
tel.:281 863 890, 602 331 772

Autorizovaná osoba – firma, která zajišťuje měření OSLUNĚNÍ a DENNÍ OSVĚTLENÍ

Ing. Jan Kaňka
Pod Krosínkou 9, Praha 9,
tel.: 284 823 067 ·

Autorizovaná osoba – firma, která zajišťuje měření OSVĚTLENÍ

Státní zdravotní ústav,
Šrobárova 48, Praha 10,
tel.: 267 310 578 ·

Autorizovaná osoba – firma, která zajišťuje měření PRAŠNOSTI

Ing. Punčochář,
MěHS Praha 10, Jasmínová 39,
tel.: 272 650 146, 723 474 609 ·

Autorizovaná osoba – firma, která provádí DERATIZACI, DEZINSEKCI a DEZINFEKCI

Jindřich Šebera,
Pavla Švandy 11, Praha 5,
tel.: 257 325 945


cz en  
home   mail