Stačí malá jiskra...


Systém managementu BOZP podle standardu OHSAS 18001

Specifikace OHSAS 18001-2 „Occupational Health and Safety Assessment Series 18001“je vypracována tak, aby byla kompatibilní s normami ISO 9001 „management systémů jakosti“ a ISO 14001 „environmentální systémy managementu“. Normy OHSAS 18001-2 umožňují organizacím, aby neustále praktikovaly efektivní a bezpečné pracovní činnosti.

Postup zavádění v praxi:

 • Interní audit
 • Analýza nebezpečí
 • Vyhodnocení rizik
 • Školení vedoucích zaměstnanců společnosti
 • Školení zaměstnanců společnosti
 • Doporučení k certifikaci

Přínosy po zavedení OHSAS 18001:

 • Zefektivnění plánování a řízení jednotlivých procesů z hlediska vlivu na systém bezpečnosti a zdraví při práci
 • Zlepšení postavení organizace na trhu
 • Zlepšení postavení organizace vůči klientům a orgánům státního dozoru
 • Celkové zvýšení image a konkurenceschopnosti organizace

Certifikáty a osvědčení:

 • Auditor systému managementu bezpečnosti a ochrany zdravý při práci dle ČSN EN ISO 19011

m_auditrp.gif, 4,1kB m_auditjj.gif, 4,3kB m_auditpd.gif, 4,0kB

 • Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik (bezpečnostní technik)

m_bozprp.gif, 3,8kB m_bozpjj.gif, 3,9kB m_bozppd.gif, 4,1kB

 • Osoba odborně způsobilá dle § 11 odst.1 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

m_porp.gif, 4,2kB m_pojj.gif, 3,5kB m_popd.gif, 3,8kB


cz en  
home   mail