Stačí malá jiskra...


POŽÁRNÍ OCHRANA

Řada lidských činností, jak v osobním tak profesním životě každého z nás přináší riziko požáru. Zákon o požární ochraně , zákoník práce a jiné předpisy, ukládají právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zajistit dodržování předpisů o požární ochraně (dále jen PO). Za dodržování příslušných předpisů nese odpovědnost statutární orgán, podnikající fyzická osoba nebo její zástupce, v některých případech i majitel objektu. Řadě rizik, které vyplývají z provozovaných činností, však lze účinně předcházet.

SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška MV č.246/2001 Sb., o požární prevenci.

Vyhláška MV č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.


cz en  
home   mail