Stačí malá jiskra...


Firma A-Z JISKRA se sídlem v Praze a působností po celé ČR, vznikla v roce 1998, přičemž v roce 2004 došlo ke změně na právnickou osobu.

NABÍDKA

Hlavním předmětem naší činnosti je od samého počátku provádění komplexních služeb v oblastech požární ochrany, bezpečnosti a hygieny práce(dále jen PO, BOZP a HP).

Rovněž se zabýváme projektovou činností v oboru požární bezpečnosti staveb.

Potřebná školení provádíme přímo u klienta nebo je možné využít naší školící místnost s kapacitou 40-ti osob. 01_ucebna_small.JPG, 9,6kB 02_ucebna_small.JPG, 9,2kB

Na základě poptávky z řad našich zákazníků, zkušeností vlastních i našich spolupracovníků provádíme rovněž komplexní správu firem v uvedených oborech.

Co Vám externí zajištění výše uvedených služeb přinese?

  • zavedení efektivního způsobu řízení PO, BOZP a HP v rámci organizace – systému, který reaguje pružně na změny požadavků, vyplývajících jak z legislativních předpisů a požárně-bezpečnostních požadavků, tak i ze změn uvnitř podniku, jako jsou např. nové technologie, organizační změny apod.,
  • funkčním zajištěním PO, BOZP a HP je garantována realizace nezbytných opatření směřujících ke zvýšení bezpečnosti všech prováděných činností
  • ekonomický efekt – vedle omezení zbytečných nákladů na neefektivní opatření a umožňuje toto řešení optimální soustředění finančních, materiálních i lidských zdrojů
  • osvědčený systémový přístup umožňuje vyloučit nebo snížit nepřijatelná rizika a volit optimální požárně : bezpečnostní opatření i pružně reagovat na probíhající změny
  • námi nabízené paušální zajištění PO, BOZP a HP nevytváří zvláštní samostatný systém řízení, ale je integrovanou, nedílnou součástí celkového podnikového řízení
  • funkčním zajištěním PO, BOZP a HP je garantována realizace nezbytných opatření směřujících ke zvýšení bezpečnosti všech prováděných činností

Námi nabízený systém umožňuje předvídat, očekávat události, které by mohly mít negativní vliv na činnost firmy a včas přijmout potřebná preventivní opatření. Ta bývají vždy podstatně levnější než následné odstraňování škod, ztrát a následků.

V případě, že Vás tato nabídka zaujala, můžete využít další nabídky našich stránek, které Vám poskytnou podrobnější profil naší firmy.

Na základě Vašeho zájmu provedeme ZDARMA fyzickou prohlídku Vašich pracovišť, zhodnocení Vámi provozovaných činností a obratem Vám zašleme nabídku našich služeb vč. cenové specifikace.

Úspěšný den Vám za celou firmu A-Z JISKRA s.r.o. přejí

Roman Pála a Jiří Jiskra


cz en  
home   mail