Stačí malá jiskra...


SLUŽBY v BOZP

 • zajišťování osoby odborně způsobilé v oboru BOZP - pravidelné kontroly stavu BOZP
 • provádění identifikace a hodnocení rizik dle § 103 zákoníku práce
 • kategorizace prací z hlediska hygieny práce dle Zák. č. 258/2000 Sb.
 • sledování vydávání nových technických norem, právních předpisů a jejich změn
 • aktualizace dokumentace BOZP v případě změn předpisů
 • vedení evidence a registrace pracovních úrazů dle Nař. vl. č. 494/2001 Sb.
 • zpracování podkladů pro odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • provádění prověrek bezpečnosti práce a vypracování zprávy o stavu BOZP v organizaci
 • provádění školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
 • zajištění specializovaných školení BOZP
 • poskytování součinnosti při jednání s IBP
 • dodávky materiálu - dle potřeb našich klientů

cz en  
home   mail