Stačí malá jiskra...


Pracovně lékařská péče

  • Ve smyslu ust. § 40 Zákona č. 20/66 Sb, v platném znění je každá fyzická osoba, která provozuje podnikatelskou činnost, a každá právnická osoba povinna zajistit pro své zaměstnance pracovnělékařskou péči dle zákoníku práce.
  • Pracovnělékařskou péči zabezpečuje ve spolupráci se zaměstnavatelem prevenci, včetně ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevenci úrazů.

Zařízení pracovnělékařské péče provádějí zejména :

  • pravidelné kontroly pracovišť podniků,
  • odbornou poradní činnost v otázkách ochrany a podpory zdraví a sociální pohody zaměstnanců,
  • zjišťování vlivů práce a pracovních podmínek na člověka při práci,
  • vykonávání lékařské preventivní prohlídky zaměstnanců,
  • spolupracují s příslušnou hygienickou službou a podílejí se na výcviku a výchově v oblasti ochrany a podpory zdraví
  • spolupracují se zaměstnavatelem na zařazení zaměstnanců do jednotlivých kategorií z hlediska hygieny práce
Lékařská zařízení poskytující pracovnělékařskou péči
MUDr. Vladimír Kraus
Učňovská 1, 190 00 Praha 9
Mail: info@doktorkraus.cz
Tel.: +420 266 106 201
MUDr. Štěpánka Lagrange
Na Slupi 6, Praha 2
Mail: lagrangemd@post.cz
Tel.: +420 221 969 313
MUDr. Eva Stádníková
Kolbenova 159/5c, 190 00 Praha 9
Mail: eva.stadnikova@seznam.cz
Tel.: +420 283 890 744

cz en  
home   mail